چرا قلک را انتخاب می‌کنیم

ما پدر و مادرها انتظار داریم بچه‌هایمان بلد باشند برای پول‌هایشان برنامه‌ریزی کنند، بدانند چگونه باید برق و آب و گاز را مصرف کنند، دوست داریم مال و اموال دیگران را محترم بشمارند، دوست نداریم بچه‌هایمان دائم خواسته‌های گوناگون مادی داشته باشند که «این را می‌خوام و آن را می‌خواهم» و هیچ حرفی هم توی گوششان فرو نرود. دوست داریم آنها از پس کارهای خودشان بربیایند و تنبل و وارفته نباشند. دوست داریم وقتی از وسایل خودشان، ما و هر کس دیگری استفاده می‌کنند، نه به خودشان آسیب بزنند و نه به آن شیء، با شغل‌های مختلف آشنا شوند و ارزش هر حرفه را بدانند و توانایی خودشان را پیدا کنند. دوست داریم عادت کنند به این که پاداش و مزد را به کسی می‌دهند که کار می‌کند و ثروتی به وجود نمی‌آید، مگر با خلق ایده‌های تازه و تلاش در اجرای خوب ایده‌ها....

انتشار قلک برای همین «دوست داشتن‌ها» است.

قلک نشریه‎‌ای برای بهبود سبک اقتصادی زندگی کودکان است که توسط بخش خصوصی منتشر می‌شود.