مخاطبان قلک

مخاطبان قلک را گروه‌های زیر تشکیل می‌دهند:

- کودکان 3 تا 7 سال

- پدرها، مادرها و به‌طور کلی بزرگترهایی که دوست دارند برای کودکان شعر و داستان بخوانند

- مربیان

- فعالان حوزه کودک و نوجوان

 

سابقه انتشار

نخستین شماره ماهنامه قلک از اول مردادماه 1393 منتشر شده است و از آن تاریخ تاکنون به‌صورت مستمر اول هر ماه منتشر می‌شود.