قلک را از گوشی همراه بشنوید

 


قلک را از گوشی همراه بشنوید.

از مامان و بابا بخواه صدای داستان‌ها و شعرهای قلک را برایت پخش کنند.

 نرم‌افزار layar را دانلود کن. از همه‌جا دانلود می‌شود.

نرم افزار layar را باز کن.

گوشی را روی صفحه‌هایی بگیر که علامت ar دارد.

با انگشتت به دایره بزن.

چند لحظه صبر کن تا اسکن شود.

بعد دکمه‌ی اجرا را بزن و قصّه‌ها و شعرها را گوش‌کن.